ZPO Newsletter April 2015

The snow is slowly melting here in Montague, MA. The sparrows and squirrels take turns at the feeders behind the house and the days turn long and bright. With the turning of the season the Zen Peacemaker Order is turning, too. Our mission to serve all beings and its expression in the order’s structure and tenets are being reexamined. Together with the many ZPO retreats, workshops and trainings offered around the world, it’s exciting time to re-dedicate our intention and vows to practice and serve together.

My name is Rami Efal and I have recently joined the Zen Peacemaker Order as the order’s coordinator and Bernie’s assistant. I feel excited to join this diverse crowd and grateful for our shared pursuit of authentic spiritual practice, deep relationships and social action.

This is a new newsletter we send out with developments and activities in the Order. The next newsletters will go only to ZPO Candidates and all registered ZPO Members and ZPO Friends. Read ahead to learn more about what these mean, the new ZPO membership process, requirements and benefits, the new ZPO Governance structureZPO Ethical Guidelines and more.

We are revamping the ZPO Membership process. It begins, regardless of your past affiliation with the Order, with filling out the ZPO Candidate application form & paying the membership fee. ZPO Membership has three main stages: Candidates, Members and Seniors. Candidates and Members will be assigned a ZPO Mentor who will guide them through the membership process. Membership opens different training pathways within the order, but is not neccesary in order to participate in individual workshops and retreats.

The Zen Peacemaker Order Membership encourages all to extend their connection and training with the larger, international ZPO community. ZPO Candidates, Members and Seniors will receive 10% discount on all ZPO events, as well as a reduced rate matched to a local sangha member on workshops at participating training centers. If you wish to take part of the ZPO family while not taking on the ZPO buddhist precepts, or follow another spiritual path you can apply to be a ZPO friend. You will receive 5% discount on ZPO workshops and retreats and be included in communication and receive this newsletter.

http://zenpeacemakers.wpengine.com/zpo-membership/

The requirements to become a ZPO Member include attending a ZPO Bearing Witness retreat, Trainings on the Three Tenets and on the Gate of Sweet Nectar and some are available in the next coming months (see details here), so this is a good time to apply. A good way to fulfill the Bearing Witness Retreat and Three Tenets requirements of becoming a ZPO member is to attend the 2nd cohort of Bearing Witness Training. Members will also get access to upcoming online training webinars.

The ZPO Governence structure is in the midst of restructuring according to the model of Sociocracy. This model, when exercised well, offers vast horizontal participation and strong stable leadership, based on transparency and shared decision-making. Each Zen Peacemaker will be associated with a regional circle. Representatives of each regional circle will sit on a continental circle, and from each, on an international circle. The intention is to allow local, individual and independent governance processes in accordance with the region’s customs and character, as well as tie with the overarching vision of the ZPO and the larger ZPO community. These circles are starting to meet in these coming weeks. Refer to our Governance page for more details on this.

The ZPO Code of Ethics has been revised and is now available. This document addresses, among many other issues, transparency, power dynamics, boundaries, and grievance procedures, and is one document that will apply to all Zen Peacemakers, from the newest Candidate to our Elders. It will describe the culture of practice, trust, transparency and benefit we wish to promote, model and embody as individuals and as a community.

Please use our FAQ page to submit questions or read answered ones about any of the subject above or others. Your questions will helps us clarify this process for everyone.

Buddhafield: Please send us stories and pictures of your socially engaged acitivities and we will feature them in this newsletter.

NOTE: Our retreat in Bosnia in 2016 is conditioned by having enough early-bird paid registrations to cover the preliminary coordination and location scouting. If you intend on participating, please consider registering now.

Have a good season of spring and service,

Rami

Facebook Twitter Email

Newsletter ZPO – kwiecień 2015

Newsletter ZPO – kwiecień 2015

Śnieg powoli topnieje tu, w Montague, w Massachusetts. Wróble i wiewiórki na zmianę zaglądają do karmnika za domem; dni stają się coraz jaśniejsze i dłuższe.

Wraz ze zmianą pory roku zmienia się również Zen Peacemakers. Jest to znakomita okazja, by ponownie rozważyć naszą misję służenia wszystkim istotom oraz zastananowić się nad przyjętymi przez nas zasadami i strukturą organizacji.

W związku z tym, że niedługo rozpoczną się odosobnienienia, warsztaty i treningi na całym świecie, właśnie teraz jest dobry moment, by odnowić nasze intencje i ślubowania praktykowania i służenia innym.

Nazywam się Rami Efal. Niedawno dołączyłem do Zen Peacemakers jako koordynator i asystent Berniego. Jestem podekscytowany tym, że mogłem przyłączyć się do tej różnorodnej grupy osób. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę dzielić się z Wami pasją autentycznej duchowej praktyki, tworzeniem głębokich relacji i uczestniczeniem w akcjach społecznych.

Newsletter wysyłamy po raz pierwszy. Piszemy w nim o naszych planach i przedsięwzięciach. Kolejny zostanie wysłany tylko do kandydatów, zarejestrowanych członków oraz przyjaciół ZPO. Jeśli chcesz wiedzieć jak będzie wyglądał proces rekrutacji na członka ZPO, czytaj go dalej. Informujemy w nim także o wymaganiach i korzyściach płynących z przynależenia do ZPO, o nowej strukturze Zarządu, Kodeksie Etycznym oraz o innych sprawach.

Od tego roku wprowadzamy zmiany w procesie rekrutacji na członka ZPO. Pierwszym krokiem, niezależnie od twoich poprzednich związków ze stowarzyszeniem, jest wypełnienie karty członkowskiej oraz opłacenie składki. Istnieją trzy podstawowe etapy rekrutacji: najpierw zostaje się kandydatem, później członkiem, następnie seniorem. Z ramienia ZPO zostaje wyznaczony mentor, który prowadzi kandydatów i członków przez cały proces przynależenia do Zen Peacemakers. Członkowstwo daje możliwość wyboru różnych treningów organizowanych przez stowarzyszenie. Nie jest ono jednak obowiązkiem, aby móc uczestniczyć w warsztatach i odosobnieniach.

Należąc do ZPO należysz do międzynarodowej sieci ZPO, która oferuje różnorodne treningi i szkolenia w Europie i w USA. Kandydaci, członkowie i seniorzy otrzymują 10-procentową zniżkę na wszystkie wydarzenia organizowane przez ZPO, a także niższą cenę na warsztaty organizowane przez lokalne sanghi. Jeśli chcesz zostać członkiem ‘rodziny ZPO’, ale nie chcesz przyjmować buddyjskich wskazań, czy też podążasz inną duchową ścieżką, możesz zostać tzw. ‘przyjacielem ZPO’. Otrzymasz wówczas 5% zniżki na odosobnienia i warsztaty, będziesz też otrzymywał informacje i newsletter.

http://zenpeacemakers.or/zpo-membership/

Warunkiem zostania członkiem ZPO jest udział w Odosobnieniach Dawania Świadectwa – Bearing Witness Retreats, w treningu Trzech Zasad oraz warsztacie Bramy Słodkiego Nektaru. Jest świetna okazja, by wziąć udział w Odosobnieniu Dawania Świadectwa ‒ Medytacjach Oświęcimskich (02.11 – 06.11) oraz w treningu Trzech Zasad i warsztacie Bramy Słodkiego Nektaru, który poprowadzi w Warszawie w dniach 28-29 października 2015 roku Roshi Bernie, i w ten sposób spełnić wymagania związane z członkowstwem w ZPO. Uczestnicy tych odosobnień otrzymają dostęp do odbywających się wkrótce szkoleń online.

Struktura ZPO oparta będzie o model socjokratyczny. System ten, jeśli zastosowany właściwie, wprowadza rozległe poziome uczestnictwo, silne i stabilne przywództwo oparte na przejrzystości i na wspólnym podejmowaniu decyzji. Każdy członek Zen Peacemaker będzie powiązany z regionalnym kręgiem. Przedstawiciele lokalnych kręgów stworzą krąg kontynetalny, natomiast z nich wyłoni się krąg międzynarodowy. Naszą intencją jest pozwolenie na to, by lokalne, samodzielne i niezależne zarządy zmieniały się w oparciu o swoje regionalne zwyczaje i swój indywidualny charakter, równocześnie wiązały się z większą wizją całej światowej wspólnoty ZPO. Żeby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, zajrzyj na stronę naszego Zarządu.

Odświeżyliśmy również Kodeks Etyczny, który zajmuje się między innymi przejrzystością i dynamiką zarządzania organizacją, procedurami decyzyjnymi i odwoławczymi. Jest on skierowany do wszystkich – zarówno do świeżych kandydatów jak i seniorów.

Jeśli macie pytania dotyczące powyższych tematów, proszę skorzystajcie naszej strony FAQ, na której znajduje się już wiele odpowiedzi. Wasze pytania pozwolą nam rozjaśnić wszystkim cały proces.

Pole Buddy: Prosimy o nadsyłanie nam historii i zdjęć z waszych akcji społecznych. Będziemy je prezentować w comiesięcznym newsletterze.

UWAGA: Nasze odosobnienie w Bośni w 2016 roku w dużym stopniu zależy od waszych zgłoszeń i przedpłat. Jest to niezbędne, abyśmy mogli opłacić wstępne przygotowania i sprawdzić teren. Jeśli myślisz o swoim udziale w tym odosbnieniu, prosimy o Twoje zgłoszenie już teraz.

Życzę wam pięknej wiosny i owocnej pracy na rzecz innych,

Rami

Facebook Twitter Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *