לתמוך, לעורר, לאמן ולהתגייס על בסיס שלושת העקרונות של עושי השלום בזן: לא לדעת, להעיד ולנקוט בפעולה: הנובע מאי-ידיעה ומעיד.

Subscribe toour newsletter!

We Will Keep You Connected To Our International Community And Events

* = שדה נדרש