לתמוך, לעורר, לאמן ולהתגייס על בסיס שלושת העקרונות של עושי השלום בזן: לא לדעת, להעיד ולנקוט בפעולה: הנובע מאי-ידיעה ומעיד.