נסיגת עדים
הנחיות אתיות

נסיגות עדות לוקחות אותנו לעתים קרובות למקומות של סבל עמוק ואפילו טראומה. המשתתפים מוזמנים להעיד לא רק לאירועים חיצוניים והיסטוריים מסוימים, אלא גם לנושאים אישיים של פגיעות ואפלה. בעוד שכל הצוות, לרבות מחזיקי רוחות, מנחי מועצות, מנהיגי דת ורכזים, מנסה ליצור סביבת נסיגה המשרתת מטרות אלו, באחריות כולנו, הצוות והמשתתפים כאחד, לשמור על סביבה זו למען כל המשתתפים. מסיבה זו אני מסכים לקיים את קוד ההתנהגות האתי הזה, המבוסס על עקרונות של אמון, יושרה, צדק, כבוד ואחריות, על מנת לטפח נסיגה מעידה זו.

אני מבין שנסיגה זו מספקת הזדמנות לתרגל את שלושת העקרונות של עושי השלום בזן: (1) אי ידיעה, (2) מתן עדות ו-(3) נקיטת פעולה מחוסר ידיעה ומעיד.

>> אחריות. שמירה על רווחת הריטריט היא באחריות הדדית של כל המשתתפים. אני מסכים לטפח באופן מודע מרחב שבו כל הקולות והדעות נשמעים, מגוון החוויות האישיות מאושר ומעודד, ושבו כל המשתתפים מרגישים בטוחים בשיתוף חסרונות וחששות אישיים. תקשורת ברורה תומכת בלקיחת אחריות הן על עצמו והן על הנסיגה, ובכך מהווה מעשה שירות לכל המשתתפים.

>> שְׁקִיפוּת. שקיפות היא חיונית לשמירה על איזון והרמוניה. אדבר בעניינים שאם לא יטופלו, עלולים לעורר ספק, חשד או טינה.
מודעות עצמית. בידיעה שנסיגה זו עלולה להיות מפרכת הן לנפש והן לגוף, אקח אחריות על המעקב והטיפול בעצמי.

>> דיבור נכון. כבוד הדדי מתבטא כאשר אנו מתייחסים זה לזה בכבוד ועוסקים בכולם בכנות ובחמלה. הרמוניה מקודמת כשאני מתבונן בדיבור נכון: הימנעות משקרים, דיבורים לשירות עצמי, השמצות או חלוקת האשמה. זה כולל גם דיבור יזום ומיומן באופן שמכבד את כל האנשים המעורבים. מתוך הכרה בעוצמת הכעס, אתאמן במודעות עצמית ואשתדל להביע את עצמי בפתיחות ובנדיבות, ללא האשמה או דחייה.

>> סודיות. אני מבין שהנסיגה כוללת תהליכים ונהלים שעשויים לכלול שיתוף של מידע אישי רגיש, וכי יש לשמור על מידע זה בסודיות ככל האפשר. זהירות זו חלה במיוחד על אנשי צוות. בהזדמנויות שבהן, לרווחתם של אנשים ספציפיים, אנשי צוות צריכים להתייעץ זה עם זה, התייעצויות כאלה יישמרו בסודיות.
גבולות. אני אחראית להבהיר, לשמור ולתקשר גבולות מתאימים וברורים עם משתתפים אחרים.

>> התנהגות מינית. אני מכיר בכך שמיניות היא חלק מאוד פגיע מהחוויה האנושית, ועוד יותר מכך בנסיגות המאתגרות את גופנו, מוחנו ולבנו. מסיבה זו לא אצור קשר מיני חדש במהלך הריטריט עם משתתפי ריטריט אחרים.

>> שימוש בחומרים משכרים. אני מבין שצלילות הנפש היא מרכיב בסיסי בתרגול שלושת העקרונות. השימוש בחומרים משכרים שאינם מרשימים רפואיים במהלך נסיגות מקובל רק כאשר צוות הריטריט רשם אותו.

>> שיטות עבודה מחוץ לתחום הריטריט. כל הפעילויות צריכות לתמוך במטרה של ריטריט זה כפי שהוצהר בתיאור המפורסם. אף איש צוות או מנהיג לא יכול לתת תורות או פרקטיקות שנמצאות מחוץ לתחום שלו. כל ספק או שאלה בעניין זה יש להעביר לבעלי הרוח לפתרון.