Wat is ZPO

Zen Peacemaker Order (ZPO) is een thuis voor de Zen Peacemaker-leringen en de dharmalijn zoals vastgesteld door de oprichters Roshis Bernie Glassman en Jishu Holmes en de oprichtende leraren in Europa en de VS. Het is toegewijd aan het trainen van diegenen die een toegewijd leven leiden in lijn met de visie en leerstellingen van de Zen Peacemakers en de Drie Principes: niet weten, getuigen en actie ondernemen die voortkomen uit het niet weten en getuigen. Lees hier meer over de drie principes van de Zen Peacemakers.

De Zen Peacemaker Order en de Three Tenets zijn bekwame middelen die werden gecreëerd door Roshi Glassman en Roshi Holmes als een uitdrukking van hun boeddhistische geloften om een ontwaakt leven te leiden en lijden te verlichten – een hoogtepunt van 2500 jaar directe overdracht door toegewijde beoefenaars, leraar- aan-student, over generaties en continenten, die helemaal teruggaat tot de Shakya-Indiase meester Siddhārtha Gautama, de Boeddha .