מי אנחנו

אנחנו מסדר של מודטי זן שמתרגלים בסדקים של החברה. בהכרה בעולם כגוף אחד, אנו מודעים לכך שישויות סובלות: מהשפלה אנושית של הפלנטה שלנו ומהכחדה המונית של מינים, מגזענות וצורות אחרות של אפליה תרבותית ודתית, מהשפעות של מלחמה, עוני ומחלות, ומן הרעלים של החמדנות האינדיבידואלית והחברתית שלנו, הכעס והבורות לגבי הטבע הבסיסי שלנו. חברינו כולם נשדרו נדרים לעבוד, בנתיבנו בהתאמה, לשחרר את כל היצורים – כולל עצמנו – מהסבל הזה.