קרן רוחנית

אנו מסתמכים על שלושת העקרונות של ברני גלסמן: אי-ידיעה, מתן עדות, והפעולה הנובעת מאי-ידיעה ומעיד. הם מהווים חלק מהכלל של ZPO, וכולנו, ללא קשר לתארים, מקצועות ואחריות, נשבעים לקחת את הכלל לחיינו. הקלה על הסבל בעולם המבוססת על הדהרמה היא מרכזית בליבנו; העולם הוא הזנדו שלנו, וכל היצורים הם הסנגהה שלנו.

המסדר הוא חלק מ-Zen Peacemakers International.

בעוד ZPI מציעה מגוון תורות והכשרות לעבודה בעולם, המסדר מספק לימודים לאנשים המעוניינים ללכת יותר ויותר עמוק. אנו מקווים שהוא גם יעודד תמיכה הדדית ושיתוף פעולה בין חבריו.

נסיגות נושאות עדים

Zen Peacemakers International מארגן נסיגות מעדות, אוסף עושי שלום כדי להעיד במקום למעשי אלימות, רצח עם ואכזריות. ריטריטים ברחוב נערכים גם בערים ברחבי העולם. נסיגות אלו מהוות בסיס לאימון ולתרגול שלנו. חלק מחברי ZPO יזמו את הצעדות שלהם, עם תמיכה ונוכחות של אחרים.

המסדר הוא חלק מ-Zen Peacemakers International.

בעוד ZPI מציעה מגוון תורות והכשרות לעבודה בעולם, המסדר מספק לימודים לאנשים המעוניינים ללכת יותר ויותר עמוק. אנו מקווים שהוא גם יעודד תמיכה הדדית ושיתוף פעולה בין חבריו.