Welkom bij de Zen Peacemaker Order

De Zen Peacemaker Order maakt deel uit van Zen Peacemakers International, een gemeenschap van sociale en milieuactivisten gebaseerd op de geëngageerde dharma-leringen van Roshi Bernie Glassman.

De Orde is een kleinere kern van leden die hun praktijk van ontwaken voor de onderlinge afhankelijkheid van het leven en hun werk voor sociale en ecologische verandering willen verdiepen. Ze beloven de Regel van de Orde te handhaven om alle wezens ten goede te komen.

Hoewel we een verscheidenheid aan trainingen en oefenpaden zullen aanbieden die service met de dharma integreren, richten we ons op het ontwikkelen van een levende en verbonden oefengemeenschap die haar leden ondersteunt en sterker maakt bij alles wat ze doen.

Samen komen. Opnieuw en opnieuw. Vijfentwintig jaar geleden brachten Bernie en Jishu ons samen, niet voor de eerste keer, met een uitnodiging om deel uit te maken van een sangha zonder muren, een ruimte om te oefenen je in het leven te storten zoals het is, niets weg te laten, niemand weg te laten . Omlijst door de Drie Leerstellingen, daagde de Zen Peacemaker Order ons uit om met ons hele zelf de realiteit van onderlinge verbondenheid te ervaren. Onze zendo werd de straten, de moordvelden, de daklozenopvang, de gevangenissen, het stammenland, de scholen en ziekenhuizen, nergens buitengesloten. We staken oceanen en grenzen over en openden ons hart en onze geest. We steunden elkaar bij het tedere werk om Bernie’s aspiratie in het dagelijkse leven te brengen: “Mogen we altijd de moed hebben om te getuigen, onszelf te zien als de ander en anderen als onszelf te zien.” Met humor. Vandaag komen we samen om ons opnieuw in te zetten voor de Zen Peacemaker Order, de spirituele basis van Zen Peacemaker International. Onze specifieke uitdrukking komt voort uit de afstamming en grote geloften van onze voorouders en zenbeoefenaars die ons voorgingen. We verbinden ons ertoe dit door te geven aan degenen die na ons komen.

Bent u geïnteresseerd in een opleiding bij ZPO?
Klik op “Studentenaanvraag” hieronder