Wat we doen

Sommigen van ons werken met immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten in het VK, Zwitserland en Duitsland, en hebben geholpen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Sommigen van ons steunen de inspanningen van Lakota-oudsten om hun taal en cultuur nieuw leven in te blazen en stonden met hen bij Standing Rock om de Dakota-pijpleiding te stoppen. Sommigen van ons smeedden banden met genezers in Rwanda, terwijl anderen hebben gewerkt aan vrede tussen Israëli’s en Palestijnen.

Sommigen werken in gevangenissen in de VS en Canada, met gevangenen, bewakers en beheerders. Sommigen hebben bedrijven, scholen en non-profitorganisaties geopend in buurten met lage inkomens. Sommigen werken politiek aan oplossingen voor klimaatverandering. En sommigen herinneren ons eraan dat persoonlijk welzijn, zorg en humor essentiële ingrediënten zijn in de zorg voor de wereld.

We doen dit individueel – velen van ons hebben onze eigen centra, onderwijsprogramma’s en non-profitorganisaties. Tegelijkertijd is het belangrijk om deel uit te maken van een grote spirituele familie, die samen traint, werkt, samenwerkt en viert, en getuigt van de vreugde en het lijden van de wereld.