ONZE MISSIE

Onze missie is het realiseren van onze eenheid en het verlichten van lijden door contemplatieve sociale actie.

Kunst door: Lisa Gakyo Schaewe
Kunst door: Lisa Gakyo Schaewe
ONZE VISIE

We stellen ons een verlichte samenleving voor waar lijden wordt getransformeerd in wijsheid en mededogen en alle wezens in harmonie leven en verlost zijn van de kwellingen van honger, oorlog en ziekte. Spiritualiteit en service zijn instrumenten die we gebruiken om alle wezens te helpen vrijheid te vinden, ongeacht ras, religie, bekwaamheid, geslacht of nationaliteit.

Zen Peacemakers International Journal