ONZE VISIE

We stellen ons een verlichte samenleving voor waar lijden wordt getransformeerd in wijsheid en mededogen en alle wezens in harmonie leven en verlost zijn van de kwellingen van honger, oorlog en ziekte. Spiritualiteit en service zijn instrumenten die we gebruiken om alle wezens te helpen vrijheid te vinden, ongeacht ras, religie, bekwaamheid, geslacht of nationaliteit.

Kunst door: Lisa Gakyo Schaewe
ONZE MISSIE

Wij zijn een wereldwijde beweging van vredestichters die meditatie beoefenen, de drie principes van de zen-vredestichters belichamen (niet weten, getuigen, actie ondernemen), een ethisch leven leiden en sociale actie ondernemen als een pad van ontwaken en dienstbaarheid. We willen Zen Peacemakers over de hele wereld verbinden, inspireren, ondersteunen, trainen en mobiliseren.

Kunst door: Lisa Gakyo Schaewe
Zen Peacemakers International Journal