Dagelijkse Oefening

Essentiële leringen van Dogen

Boeddha-voorouders hebben al sinds de oudheid gezegd:
“Honderd jaar leven is niet te vergelijken met één dag leven en vastberadenheid opwekken voor de weg.”

Zelfs als je het niet zeker weet, gebruik dit dan niet op een dag verspillend. Het is een zeldzame schat om te waarderen. Vergelijk het niet met een enorm juweel. Vergelijk het niet met de heldere parel van een draak. Oude wijzen waardeerden dit op een dag meer dan hun eigen levende lichamen. Denk hier rustig over na. Er kan een drakenparel worden gevonden. Een enorm juweel kan worden verworven. Maar deze ene dag uit honderd jaar kan niet worden teruggevonden als hij eenmaal verloren is. Welke bekwame middelen kunnen een verstreken dag terughalen? Geen enkele historische documenten hebben dergelijke middelen vastgelegd. Geen tijd verspillen is het verstrijken van dagen en maanden in uw huidzak houden, zonder te lekken. Zo waardeerden wijzen en wijzen in oude tijden elk moment, dag en maand meer dan hun eigen oogappels of het land van de natie. Het verstrijken van de tijd is verward en bevlekt zijn in de zwevende wereld van naam en gewin. Het verstrijken van de tijd niet missen, is in overeenstemming zijn met de weg.

Als je eenmaal duidelijkheid hebt, verwaarloos dan geen enkele dag. Oefen van ganser harte ter wille van de weg en spreek ter wille van de weg. We weten dat de boeddha-voorouders van weleer de dagelijkse inspanningen niet verwaarloosden. Daar zou je elke dag aan moeten denken. Ga bij een helder raam zitten en denk hier eens over na, op zachte en bloemrijke dagen. Ga in een eenvoudig gebouw zitten en denk eraan terug op een eenzame regenachtige avond. Waarom steelt het verstrijken van de tijd uw streven? Wat voor vijand is het verstrijken van de tijd? Wat jammer dat je je tijd verspilt aan afleiding. Als je jezelf niet kent, zul je niet in staat zijn om je eigen bondgenoot te zijn in deze grote onderneming.

Dogen (1200-1253)

– Uittreksel uit Verlichting ontvouwt: de essentiële leringen van zenmeester Dogen , door Kazuaki Tanahashi (1999)

Instructies over zen-meditatie

De weg van de Raad

Zen Peacemakers Regel en voorschriften

De drie schatten, de drie leerstellingen, de tien praktijken, de vier verbintenissen en de bodhisattva-gelofte dienen als de basis voor het werk en de beoefening van Zen Peacemaker. Men kan hun studie voortzetten bij een leraar en/of leermeester.

Gatha van verzoening

Dag van Bezinning

Al het karma dat ooit door mij is begaan sinds de oudheid,

Door mijn beginloze hebzucht, haat en begoocheling.

Geboren uit mijn acties, spraak en denken.

Nu verzoent ik het allemaal.

Indra's Net

Door Bernie Glassman

Wanneer we ons realiseren dat we allemaal heldere parels zijn in Indra’s Net, zien we dat in ieder van ons het hele lichaam van het universum is opgenomen. Omdat we allemaal al verbonden zijn in Indra’s Net, zijn er geen grenzen aan de mogelijkheden om contact te maken met andere mensen in ons leven en ons werk.”

Mala-oefening

De mala-beoefening van de Zen Peacemakers zet twee erfenissen voort: de oude boeddhistische praktijk van het bedelen van aalmoezen en Bernie Glassman’s creatieve, nonchalante ondernemerschap

Kenmerken van de vijf boeddhafamilies

De vijf boeddhafamilies is een boeddhistische leerstelling die het bestaan suggereert als een mandala, een samenstelling van vijf hoofdenergieën of ‘families’ van boeddha’s. Elke familie is uniek, onmisbaar en vult de andere aan. Elk aspect van de werkelijkheid, elk dier, elke persoon, gedachte/woord/daad, conflict, handeling kan worden gezien als een samenstelling van de vijf, elk in verschillende evenwichten en niveaus van dwang of bevrijding, waanvoorstelling of realisatie. Wanneer holistisch bekeken, kunnen gerealiseerde en niet-gerealiseerde potentiële energieën worden onderscheiden en aangeroepen door beoefening van gezangen, gebed of visualisatie of andere creatieve middelen. De onderstaande tabel geeft de basiskenmerken van de vijf Boeddhafamilies weer.

De Vijf Boeddha Families is een fundamentele lering in Zen Peacemakers-activiteiten. Oprichter zenmeester Bernie Glassman ontwikkelde op basis van deze leringen Bearing Witness-retraites en sociale ondernemingen zoals Greyston, waarbij hij steeds beter de behoeften van degenen die hij diende, nauwkeuriger verwoordde.

Poort van zoete nectar

De basis van de ceremonie van de Poort van Zoete Nectar is gebaseerd op Ananda’s diepe band met zijn moeder en zijn grote lijden in verband met haar beproevingen in haar hiernamaals. Volgens de overlevering ging Ananda toen naar de Boeddha om te zien of hij iets kon doen om zijn moeder te helpen. De Poort van Zoete Nectar was het geschenk van de Boeddha aan Ananda.

De ceremonie is een diep pleidooi om alle aspecten van onszelf en van de samenleving die niet zijn gediend, waar niet voor is gezorgd, hier en nu te manifesteren. Het gaat naar de wortel van het boeddhisme zelf, namelijk het redden van alle levende wezens, in het besef dat we allemaal de Boeddha zijn en dat we allemaal lijden. Het is door deze erkenning en door de ‘praktijk van de 3 leerstellingen’ dat alle hongerige geesten worden bevrijd.

Essentiële leringen van Dogen

Boeddha-voorouders hebben al sinds de oudheid gezegd:
“Honderd jaar leven is niet te vergelijken met één dag leven en vastberadenheid opwekken voor de weg.”

Zelfs als je het niet zeker weet, gebruik dit dan niet op een dag verspillend. Het is een zeldzame schat om te waarderen. Vergelijk het niet met een enorm juweel. Vergelijk het niet met de heldere parel van een draak. Oude wijzen waardeerden dit op een dag meer dan hun eigen levende lichamen. Denk hier rustig over na. Er kan een drakenparel worden gevonden. Een enorm juweel kan worden verworven. Maar deze ene dag uit honderd jaar kan niet worden teruggevonden als hij eenmaal verloren is. Welke bekwame middelen kunnen een verstreken dag terughalen? Geen enkele historische documenten hebben dergelijke middelen vastgelegd. Geen tijd verspillen is het verstrijken van dagen en maanden in uw huidzak houden, zonder te lekken. Zo waardeerden wijzen en wijzen in oude tijden elk moment, dag en maand meer dan hun eigen oogappels of het land van de natie. Het verstrijken van de tijd is verward en bevlekt zijn in de zwevende wereld van naam en gewin. Het verstrijken van de tijd niet missen, is in overeenstemming zijn met de weg.

Als je eenmaal duidelijkheid hebt, verwaarloos dan geen enkele dag. Oefen van ganser harte ter wille van de weg en spreek ter wille van de weg. We weten dat de boeddha-voorouders van weleer de dagelijkse inspanningen niet verwaarloosden. Daar zou je elke dag aan moeten denken. Ga bij een helder raam zitten en denk hier eens over na, op zachte en bloemrijke dagen. Ga in een eenvoudig gebouw zitten en denk eraan terug op een eenzame regenachtige avond. Waarom steelt het verstrijken van de tijd uw streven? Wat voor vijand is het verstrijken van de tijd? Wat jammer dat je je tijd verspilt aan afleiding. Als je jezelf niet kent, zul je niet in staat zijn om je eigen bondgenoot te zijn in deze grote onderneming.

Dogen (1200-1253)

– Uittreksel uit Verlichting ontvouwt: de essentiële leringen van zenmeester Dogen , door Kazuaki Tanahashi (1999)

Instructies over zen-meditatie

De weg van de Raad

Zen Peacemakers Regel en voorschriften

De drie schatten, de drie leerstellingen, de tien praktijken, de vier verbintenissen en de bodhisattva-gelofte dienen als de basis voor het werk en de beoefening van Zen Peacemaker. Men kan hun studie voortzetten bij een leraar en/of leermeester.

Gatha van verzoening

Dag van Bezinning

Al het karma dat ooit door mij is begaan sinds de oudheid,

Door mijn beginloze hebzucht, haat en begoocheling.

Geboren uit mijn acties, spraak en denken.

Nu verzoent ik het allemaal.

Indra's Net

Door Bernie Glassman

Wanneer we ons realiseren dat we allemaal heldere parels zijn in Indra’s Net, zien we dat in ieder van ons het hele lichaam van het universum is opgenomen. Omdat we allemaal al verbonden zijn in Indra’s Net, zijn er geen grenzen aan de mogelijkheden om contact te maken met andere mensen in ons leven en ons werk.”

Mala-oefening

De mala-beoefening van de Zen Peacemakers zet twee erfenissen voort: de oude boeddhistische praktijk van het bedelen van aalmoezen en Bernie Glassman’s creatieve, nonchalante ondernemerschap

Kenmerken van de vijf boeddhafamilies

De vijf boeddhafamilies is een boeddhistische leerstelling die het bestaan suggereert als een mandala, een samenstelling van vijf hoofdenergieën of ‘families’ van boeddha’s. Elke familie is uniek, onmisbaar en vult de andere aan. Elk aspect van de werkelijkheid, elk dier, elke persoon, gedachte/woord/daad, conflict, handeling kan worden gezien als een samenstelling van de vijf, elk in verschillende evenwichten en niveaus van dwang of bevrijding, waanvoorstelling of realisatie. Wanneer holistisch bekeken, kunnen gerealiseerde en niet-gerealiseerde potentiële energieën worden onderscheiden en aangeroepen door beoefening van gezangen, gebed of visualisatie of andere creatieve middelen. De onderstaande tabel geeft de basiskenmerken van de vijf Boeddhafamilies weer.

De Vijf Boeddha Families is een fundamentele lering in Zen Peacemakers-activiteiten. Oprichter zenmeester Bernie Glassman ontwikkelde op basis van deze leringen Bearing Witness-retraites en sociale ondernemingen zoals Greyston, waarbij hij steeds beter de behoeften van degenen die hij diende, nauwkeuriger verwoordde.

Poort van zoete nectar

De basis van de ceremonie van de Poort van Zoete Nectar is gebaseerd op Ananda’s diepe band met zijn moeder en zijn grote lijden in verband met haar beproevingen in haar hiernamaals. Volgens de overlevering ging Ananda toen naar de Boeddha om te zien of hij iets kon doen om zijn moeder te helpen. De Poort van Zoete Nectar was het geschenk van de Boeddha aan Ananda.

De ceremonie is een diep pleidooi om alle aspecten van onszelf en van de samenleving die niet zijn gediend, waar niet voor is gezorgd, hier en nu te manifesteren. Het gaat naar de wortel van het boeddhisme zelf, namelijk het redden van alle levende wezens, in het besef dat we allemaal de Boeddha zijn en dat we allemaal lijden. Het is door deze erkenning en door de ‘praktijk van de 3 leerstellingen’ dat alle hongerige geesten worden bevrijd.

Zen Peacemakers International
logboek