Dagelijkse Oefening

Essentiële leringen van Dogen

Boeddha-voorouders hebben al sinds de oudheid gezegd:
“Honderd jaar leven is niet te vergelijken met één dag leven en vastberadenheid opwekken voor de weg.”

Zelfs als je het niet zeker weet, gebruik dit dan niet op een dag verspillend. Het is een zeldzame schat om te waarderen. Vergelijk het niet met een enorm juweel. Vergelijk het niet met de heldere parel van een draak. Oude wijzen waardeerden dit op een dag meer dan hun eigen levende lichamen. Denk hier rustig over na. Er kan een drakenparel worden gevonden. Een enorm juweel kan worden verworven. Maar deze ene dag uit honderd jaar kan niet worden teruggevonden als hij eenmaal verloren is. Welke bekwame middelen kunnen een verstreken dag terughalen? Geen enkele historische documenten hebben dergelijke middelen vastgelegd. Geen tijd verspillen is het verstrijken van dagen en maanden in uw huidzak houden, zonder te lekken. Zo waardeerden wijzen en wijzen in oude tijden elk moment, dag en maand meer dan hun eigen oogappels of het land van de natie. Het verstrijken van de tijd is verward en bevlekt zijn in de zwevende wereld van naam en gewin. Het verstrijken van de tijd niet missen, is in overeenstemming zijn met de weg.

Als je eenmaal duidelijkheid hebt, verwaarloos dan geen enkele dag. Oefen van ganser harte ter wille van de weg en spreek ter wille van de weg. We weten dat de boeddha-voorouders van weleer de dagelijkse inspanningen niet verwaarloosden. Daar zou je elke dag aan moeten denken. Ga bij een helder raam zitten en denk hier eens over na, op zachte en bloemrijke dagen. Ga in een eenvoudig gebouw zitten en denk eraan terug op een eenzame regenachtige avond. Waarom steelt het verstrijken van de tijd uw streven? Wat voor vijand is het verstrijken van de tijd? Wat jammer dat je je tijd verspilt aan afleiding. Als je jezelf niet kent, zul je niet in staat zijn om je eigen bondgenoot te zijn in deze grote onderneming.

Dogen (1200-1253)

– Uittreksel uit Verlichting ontvouwt: de essentiële leringen van zenmeester Dogen , door Kazuaki Tanahashi (1999)

Instructies over zen-meditatie

Welke houding je ook kiest, zittend in een stoel, volledige lotus, halve lotus, Birmees of geknield met een kussen of bank, kies een houding die je 30 minuten comfortabel kunt volhouden.

Als je eenmaal zit, rol je je heupen iets naar voren, zodat je buik kan ontspannen en je adem vrij kan bewegen.

Centreer je ruggengraat door zachtjes van links naar rechts te zwaaien in afnemende bogen.

Duw de kruin van je hoofd naar het plafond, recht en strek je ruggengraat uit. Ontspan vervolgens je schouders.

Uw hoofd mag niet naar voren of naar achteren kantelen of opzij leunen. Oren over je schouders, neus in lijn met de navel.

Ogen zijn neergelaten in een hoek van 45 graden en kijken ongeveer een meter voor je uit zonder de blik te concentreren. Als er een muur is, kijk dan alsof je door de muur kijkt.

Lippen en tanden moeten voorzichtig worden gesloten, het puntje van de tong tegen het gehemelte achter de voortanden. Slik en zuig het speeksel uit je mond, waardoor een vacuüm ontstaat.

Plaats je handen in de kosmische mudra, de linkerhand bovenop de rechterhand, de handpalmen naar boven, de toppen van de duimen licht aanrakend en vorm een brede ovaal. Handen moeten op schoot, dijen of onderbuik rusten, waar ze uw armen niet belasten.

Het gaat erom een alerte, energieke houding te vinden waarmee je heel stil kunt zitten. Controleer jezelf elke keer dat je gaat zitten en maak er een gewoonte van om zorgvuldig op je lichaamshouding te letten voordat je gaat zazen.

Adem in door de neus, laat de lucht je onderbuik vullen alsof het een ballon is, en laat dan zachtjes los met een langzame, diepe uitademing … in en uit, in en uit.

Tel één op de inademing, twee op de uitademing, drie op de inademing, vier op de uitademing, enzovoort, tot tien. Begin dan weer bij één. Als het voor u comfortabeler is, mag u alleen de uitademingen tellen en de inademing volgen zonder te tellen. Als een gedachte ervoor zorgt dat je afdwaalt van het tellen, merk dat dan op, richt je aandacht weer op de ademhaling en begin opnieuw met tellen vanaf één.

Hoewel schriftelijke meditatie-instructies je een goede start kunnen geven, is het nuttig om persoonlijke begeleiding te krijgen van een ervaren instructeur. Geniet vooral van de ervaring. Een groot leraar zei ooit dat zazen de poort is naar vrede en mededogen.

Deze instructies zijn met toestemming overgenomen van de website van Village Zendo .

De weg van de Raad

De Weg van de Raad is een kernbeoefening van de Zen Peacemakers, samen met meditatie, de Drie Leerstellingen en sociale actie. Het is een vaste gewoonte in onze Retraites Getuigenis.

Council, zoals het in het kort wordt genoemd, is een moderne praktijk afgeleid van inheemse tradities, vooral Native American, en ontwikkeld door de Ojai Foundation.

The Circle nodigt individuen uit om samen te komen in een toegewijde en heilige ruimte, om af te stemmen op iemands persoonlijke en collectieve waarheid, en op het land en de natuur die deelnemen aan de cirkel. De raad wordt geleid met behulp van een reeks richtlijnen, een centraal altaar en een pratend stuk dat rond wordt doorgegeven om een enkele spreker aan te duiden. Met deze formulieren versterkt de raad onze praktijken van diep luisteren, getuigen en empathie. Council richt onze intentie en energie op de gemeenschappelijke verhalen, waarden, angsten en ambities die ons menselijk maken; het herinnert ons eraan dat we meer op elkaar lijken dan dat we verschillend zijn. Het belangrijkste is dat de Raad een krachtige houder is om de Drie Leerstellingen met anderen te ervaren, het moment van de cirkel te betreden door Niet Weten, Getuigenis van zichzelf en anderen, en Actie ondernemen, vanuit het hart.

De bedoelingen van de Raad zijn:

1. Luister bij het luisteren vanuit het hart, zonder te analyseren, het ermee eens of oneens te zijn;
2. Als je spreekt, spreek dan vanuit het hart en benoem wat er op dit moment leeft; Stilte is welkom;
3. Wees mager van meningsuiting, ga naar de essentie van wat er gezegd moet worden;
4. Wees spontaan, vertrouw op wat komt, in plaats van wat men heeft geoefend of wat men denkt dat gezegd moet worden;
5. Vertrouwelijkheid, met diep respect voor de privacy van mensen en de vergankelijkheid van het moment, deelnemers worden aangemoedigd om niet met andere deelnemers in discussie te gaan over zaken die tijdens de raad aan de orde kwamen, en om de specifieke inhoud ervan niet met anderen te delen.

Deze richtlijnen zijn geen regels. Het zijn praktijken die ons uitnodigen om de directheid van het moment, het vertrouwen in onszelf en anderen te waarderen. Elke raad wordt geopend met een aanroeping – deelnemers nodigen uit waar ze getuige van willen zijn, roepen een gemoedstoestand op of anderen. Het wordt afgesloten met een toewijding en gebed.

Over de hele wereld en tijdens alle Zen Peacemakers-retraites, straatretraites en plunges is er een Council bijeengeroepen.

Zen Peacemakers Regel en voorschriften

De drie schatten, de drie leerstellingen, de tien praktijken, de vier verbintenissen en de bodhisattva-gelofte dienen als de basis voor het werk en de beoefening van Zen Peacemaker. Men kan hun studie voortzetten bij een leraar en/of leermeester.

Ik herken mijn plaats in de Circle of Life en zoek mijn toevlucht in:

 • Boeddha, de eenheid van het leven
 • Dharma, de diversiteit van het leven
 • Sangha, de onderlinge afhankelijkheid van Boeddha en Dharma

Ik zoek mijn toevlucht in The Three Treasures en beloof een leven te leiden van:

 • Niet-weten, door vaste ideeën over onszelf en het universum op te geven
 • Getuigenis van de vreugde en het lijden van de wereld
 • Actie ondernemen die voortkomt uit niet-weten en getuigen

De drie leerstellingen belichamend, oefen ik deze leefregels:

 1. Erkennend dat ik niet gescheiden ben van alles wat is. Dit is het principe van niet-doden.
 2. Tevreden zijn met wat ik heb. Dit is het principe van niet-stelen.
 3. De diversiteit van het leven met respect en waardigheid tegemoet treden. Dit is het voorschrift van kuis gedrag.
 4. Luisteren en spreken vanuit het hart. Dit is het gebod van niet-liegen.
 5. Een geest cultiveren die helder ziet. Dit is het principe van niet onwetend zijn.
 6. Getuige zijn van het aanbod van elk moment. Dit is het principe om niet te praten over de fouten en fouten van anderen.
 7. Spreken wat ik als de waarheid beschouw. Dit is het gebod om mezelf niet te verheffen en anderen de schuld te geven.
 8. Met alle ingrediënten van mijn leven. Dit is het principe van niet gierig zijn.
 9. Getuige zijn van emoties die opkomen. Dit is het principe van Niet vasthouden aan woede.
 10. Mijn leven als vredestichter eren. Dit is het gebod om de drie schatten niet te kleineren.

De tien leefregels naleven waar ik me aan verbind:

 • Een eerbied voor al het leven;
 • Een duurzame en ethische economie;
 • Gelijke rechten voor iedereen;
 • Beheer van de aarde.

Talloze wezens, ik beloof ze te dienen.

Onuitputtelijke waanideeën, ik beloof ze te beëindigen.

Grenzeloze dharma’s, ik beloof ze te beoefenen.

Onovertroffen Buddha Way, ik beloof het te belichamen.

Gatha van verzoening

Al het karma dat ooit door mij is begaan sinds de oudheid,

Door mijn beginloze hebzucht, haat en begoocheling.

Geboren uit mijn acties, spraak en denken.

Nu verzoent ik het allemaal.

Om de Dag van Bezinning te beginnen, plaatst u uw handpalmen tegen elkaar en reciteert u het volgende met de grootste oprechtheid:

Ik, _____________, reciteer nu de Gatha van Verzoening.

Al het karma dat ooit door mij is begaan sinds de oudheid,

Door mijn beginloze hebzucht, haat en begoocheling.

Geboren uit mijn acties, spraak en denken.

Nu verzoent ik het allemaal. (Herhaal 3x)

Nu ik me bewust ben van mijn acties, spraak en gedachten, verbind ik me ertoe om deze Dag van Bezinning in acht te nemen met de volgende oefeningen:

Ik, _____________, neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de eenheid van het leven. Ik zoek mijn toevlucht in de Dharma, de diversiteit van het leven. Ik zoek mijn toevlucht in de Sangha, de onderlinge afhankelijkheid van Boeddha en Dharma. (Herhaal 3x)

Ik, _____________, verbind me voor de komende dag tot Niet-weten door vaste ideeën over mezelf en het universum op te geven. Ik verbind mij ertoe om te getuigen van de vreugde en het lijden van het universum. Ik verbind mij ertoe om actie te ondernemen die voortkomt uit niet-weten en getuigen.

Zoals zen-vredestichters door alle ruimte en tijd de volgende tien leefregels hebben beoefend, zo zal ik, ______________, deze praktijken in acht nemen:

 1. Ik zal erkennen dat ik niet gescheiden ben van alles wat is. Dit is de praktijk van niet-doden. Ik zal geen schadelijk leven leiden, noch anderen aanmoedigen om dat te doen. Ik zal in harmonie leven met al het leven en de omgeving die het ondersteunt.
 2. Ik zal tevreden zijn met wat ik heb. Dit is de praktijk van Niet-stelen. Ik zal niets aannemen dat niet is gegeven en anderen niet aanmoedigen om te stelen. Ik zal vrijelijk geven, vragen en accepteren wat nodig is.
 3. Ik zal de diversiteit van het leven met respect en waardigheid tegemoet treden. Dit is de praktijk van kuis gedrag. Ik zal geen voorwaarden scheppen voor anderen om onkuis te zijn. Ik zal liefde en vriendschap geven en accepteren zonder me eraan vast te klampen.
 4. Ik zal luisteren en spreken vanuit het hart. Dit is de praktijk van Niet-liegen. Ik zal geen voorwaarden scheppen voor anderen om te liegen. Ik zal zien en handelen in overeenstemming met wat is.
 5. Ik zal een geest cultiveren die helder ziet. Dit is de praktijk van Niet misleid worden. Ik zal anderen niet aanmoedigen om misleid te worden. Ik zal alle ervaring direct omarmen.
 6. Ik zal getuigen van het aanbod van elk moment. Dit is de praktijk van Niet over anderen praten fouten en fouten. Ik zal anderen niet aanmoedigen om over fouten en fouten van anderen te praten. Ik zal de verantwoordelijkheid voor alles in mijn leven erkennen.
 7. Ik zal spreken wat ik als de waarheid beschouw. Dit is de gewoonte om mezelf niet te verheffen en anderen de schuld te geven. Ik zal anderen niet aanmoedigen om zichzelf te verheffen en anderen de schuld te geven. Ik zal mijn best doen en de resultaten accepteren.
 8. Ik zal alle ingrediënten van mijn leven gebruiken. Dit is de oefening van Niet gierig zijn. Ik zal bij mezelf of bij anderen geen geest van armoede koesteren.
 9. Ik zal getuigen van emoties die opkomen. Dit is de praktijk van Not Hold On To Anger. Ik zal geen voorwaarden scheppen voor anderen om boos te zijn. Ik zal geen wrok, woede of wraak koesteren. Ik ga oefenen met emoties.
 10. Ik zal mijn leven als Zen Peacemaker eren. Dit is de praktijk van het niet kleineren van de drie schatten. Ik zal geen voorwaarden scheppen voor anderen om The Three Treasures in diskrediet te brengen. Ik zal mezelf en anderen herkennen als manifestaties van Boeddha, Dharma en Sangha.
Door de tien voorschriften te vernieuwen, breid ik deze nu uit in de sfeer van de vier verbintenissen. Ik verbind mij tot eerbied voor al het leven, een duurzame en ethische economie, gelijke rechten voor iedereen en rentmeesterschap van de aarde.
Nu, met alle Zen-vredestichters in alle ruimte en tijd, hernieuw ik _________ de Bodhisattva-gelofte om alle wezens te dienen.

* * *

OVERDRACHT VAN VERDIENST

Op te zeggen aan het einde van de Bezinningsdag:

Ik, _____________, heb mezelf toegewijd aan deze Zen Peacemaker-praktijk van het vernieuwen van De Drie Schatten, De Drie Leerstellingen, De Tien Leefregels, De Vier Verbintenissen en De Bodhisattva-gelofte voor de duur van één dag. Mogen de verdiensten van deze praktijk worden uitgebreid tot al diegenen die hun leven wijden aan de praktijk van vrede, en aan al diegenen die lijden onder de onderdrukking van mijn eigen hebzucht, haat en onwetendheid. Ik wil de passies die mij kwellen transformeren en de Boeddha Weg realiseren en actualiseren door alle wezens te dienen.

Indra's Net

Door Bernie Glassman

Wanneer we ons realiseren dat we allemaal heldere parels zijn in Indra’s Net, zien we dat in ieder van ons het hele lichaam van het universum is opgenomen. Omdat we allemaal al verbonden zijn in Indra’s Net, zijn er geen grenzen aan de mogelijkheden om contact te maken met andere mensen in ons leven en ons werk.”

Indra was een oude koning van India die veel van zichzelf dacht. Op een dag ging hij naar de koninklijke architect en zei dat hij een monument van zichzelf wilde achterlaten, iets dat alle mensen zouden waarderen. De architect van de koning creëerde een immens net dat zich door alle ruimte en tijd uitstrekte. En de schatbewaarder van de koning plaatste een heldere, glanzende parel op elke knoop van het net, zodat elke parel in elke andere parel werd weerspiegeld. En elke afzonderlijke parel, elke persoon, elke gebeurtenis bevat het hele Indra’s Net, inclusief alle ruimte en tijd.

Wanneer we ons realiseren dat we allemaal heldere parels zijn in Indra’s Net, zien we dat in ieder van ons het hele lichaam van het universum is opgenomen. Omdat we allemaal al verbonden zijn in Indra’s Net, zijn er geen grenzen aan de mogelijkheden om contact te maken met andere mensen in ons leven en ons werk.

Toch is het voor de meesten van ons normaal om te gaan ‘netwerken’ met de mensen die het dichtst bij onze eigen interesses en behoeften staan. Accountants netwerken met andere accountants, dichters met andere dichters en sociale activisten met andere sociale activisten. Dit soort netwerken heeft zeker zijn nut. Het is vooral effectief wanneer we bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het oplossen van een heel moeilijk probleem. Maar het is geen erg effectieve totaalstrategie omdat het leidt tot een vernauwing in plaats van een verbreding van je netwerk. Het resulteert in steeds mindere opbrengsten. De belastingaccountants praten uiteindelijk alleen met andere belastingaccountants; de vrije versdichters praten uiteindelijk alleen met andere vrije versdichters; en de sociale activisten van één school praten uiteindelijk alleen met sociale activisten van dezelfde school.

Wanneer we daarentegen netwerken volgens de visie van Indra’s Net, beginnen we met het werpen van een zo breed mogelijk net. Dit doen we door onze missie zo breed mogelijk te omschrijven.

Mala-oefening

De mala-beoefening van de Zen Peacemakers zet twee erfenissen voort: de oude boeddhistische praktijk van het bedelen van aalmoezen en Bernie Glassman’s creatieve, nonchalante ondernemerschap

De mala-beoefening van de Zen Peacemakers zet twee erfenissen voort: de oude boeddhistische praktijk van het bedelen van aalmoezen en Bernie Glassmans creatieve, nonchalante ondernemerschap.

Of je nu geld inzamelt voor je lessen in een van ZPI’s Bearing Witness-programma’s, voor je lidmaatschapsbijdrage of voor je eigen projecten, ZPI moedigt iedereen aan om contact op te nemen om deze te sluiten en anderen te betrekken bij wat anders een heel persoonlijke reis of onderneming zou kunnen zijn. Je vergroot het bewustzijn voor de doelen waarin je gelooft en ondersteunt het vergroten van het wereldwijde bewustzijn.

Wat is Mala-praktijk?
2500 jaar geleden was het de gewoonte van de lekencongregatie om monniken te ondersteunen door middel van donaties van voedsel en kleding. Shakyamuni Boeddha leidde zijn monniken elke ochtend in het bedelen om hun dagelijkse voedsel. Het offer van elke dag werd met dank ontvangen, ongeacht de aard of omvang ervan. Op deze manier moedigde de Boeddha eenvoud aan, de vrijgevigheid van zowel geven als ontvangen, en niet-onderscheidende waardering.

We zetten deze bedelpraktijk voort door steun voor ons werk te creëren door een mala in elkaar te zetten, of kralen die aan elkaar worden geregen en als een ketting worden gedragen. Elke kraal vertegenwoordigt een persoon die de visie en het werk van dat lid ondersteunt, en de hele mala vertegenwoordigt de steungemeenschap van het lid.

Dit is een oefening van geven en ontvangen. Door om steun te vragen van familie, vrienden en kennissen, erkennen we dat we als individuen beperkt zijn in wat we kunnen doen. We zijn afhankelijk van de vrijgevigheid van anderen om ons lidmaatschap te vergroten, meer vredestichters op te leiden en meer programma’s te ontwikkelen en te ondersteunen. Dit is nog een manier waarop we getuigen van de onderlinge afhankelijkheid van het leven.

Uw praktijk omvat alles, ook geld.
Een ander belangrijk aspect van mala-beoefening is de opname van het ministerie van geld in ons programma. Wanneer je een mala verzamelt, betrek je het beheer van geld en fondsenwerving bij het vredeswerk en spirituele oefening; het geven en nemen van geld is de meelevende, onbelemmerde stroom van energie die onze activiteiten voedt en transformeert.

Mala-beoefening geeft ons ook de mogelijkheid om ons werk te delen met onze families, vrienden en kennissen. De meesten van ons leiden een professioneel werkleven en hebben gezinnen. Door geld in te zamelen voor ons sociaal geëngageerde boeddhistische werk, maken we de activiteiten ervan bekend, en vooral onze eigen inzet. Door de kralen te dragen die we hebben verzameld, nemen we onze supporters mee in onze vredesactiviteiten en op getuige-retraites zoals in Auschwitz, waardoor familie en vrienden een intiem onderdeel worden van deze vredesreis.

Deel je geschenken
Met de huidige sociale media en crowdfundingplatforms is het eenvoudig om manieren te bedenken waarop mensen u kunnen steunen. Probeer creatief te denken. Wat zijn jouw gaven? Hoe kun je voor, tijdens of na je evenement of het bereiken van je mala-doel de verbinding met je supporters voortzetten? Als je kunt tekenen of gedichten kunt schrijven, bied dan misschien schetsen aan of deel je schrijven. Denk aan het organiseren van een ‘salon’ evenement in uw gemeentehuis of een presentatie op uw kantoor. Je keert terug van je reis met veel ervaringen die degenen die je hebben gesteund zullen willen horen.

Kenmerken van de vijf boeddhafamilies

De vijf boeddhafamilies is een boeddhistische leerstelling die het bestaan suggereert als een mandala, een samenstelling van vijf hoofdenergieën of ‘families’ van boeddha’s. Elke familie is uniek, onmisbaar en vult de andere aan. Elk aspect van de werkelijkheid, elk dier, elke persoon, gedachte/woord/daad, conflict, handeling kan worden gezien als een samenstelling van de vijf, elk in verschillende evenwichten en niveaus van dwang of bevrijding, waanvoorstelling of realisatie. Wanneer holistisch bekeken, kunnen gerealiseerde en niet-gerealiseerde potentiële energieën worden onderscheiden en aangeroepen door beoefening van gezangen, gebed of visualisatie of andere creatieve middelen. De onderstaande tabel geeft de basiskenmerken van de vijf Boeddhafamilies weer.

De Vijf Boeddha Families is een fundamentele lering in Zen Peacemakers-activiteiten. Oprichter zenmeester Bernie Glassman ontwikkelde op basis van deze leringen Bearing Witness-retraites en sociale ondernemingen zoals Greyston, waarbij hij steeds beter de behoeften van degenen die hij diende, nauwkeuriger verwoordde.

Boeddha Vajra Ratna Padma Karma
Familielid Mij Broer Vader Moeder Zus
ZPO-familie fundering Studie Levensonderhoud Relatie Sociale actie
Kleur wit Blauw Geel rood Groente
Skandha Formulier Verhaallijn Gevoel Perceptie conceptie
Element Ruimte Water aarde Vuur Wind
Rijk Dieren Hel Hongerige geest Menselijk Vechtlust
Paramita Geduld & Samadhi Wijsheid & Kennis Vrijgevigheid en macht Inspanning & Upaya Juiste actie en gelofte
Voorschrift Niet dodend en slecht gesproken over 3 schatten Niet-onwetendheid en woede Niet stelen en hebzucht Niet liegen en gierigheid Niet beschuldigen, fouten en fouten
Bewustzijn Genieten van rust en het beoefenen van Samadhi Juiste gedachte en wijsheid Weinig verlangens en tevreden zijn Koetjes en kalfjes nauwgezette inspanning
Achtvoudig pad Mindfullness en concentratie Keer bekeken Levensonderhoud en inspanning Toespraak Intenties & Actie
Afbeelding Shakyamuni Manjusri Mahakasyapa Vormloze vormen Avalokitesvara
Tathagata Vairocana Akshobhya Ratnasambhava Amitabha Amoghasiddhi
Dakini Akasadhatis Logana Mamaki Pandaravisine Tara
Sutra Shobogenzo Wijsheid Avatara Lotus Bagahavad Gita
Wijsheid Alle doordringende ruimte Spiegel zoals Allemaal verrijkend Discriminerend bewustzijn Alle volbrengende actie
Vergif Onwetendheid Woede Trots Hebzucht Jaloezie
Kenmerken Dullness All-Pervading Foundation Sedate Precisie Texturen Relaties Systemizer Vruchtbaarheid Aardsheid Diepte Dominant Verwerven Unie Gevel Communicatie Mededogen Verleiding Efficiënte Openheid Energie Beheersing
Menselijke activiteit Religie Opleiding Bedrijf Kunst Politiek
Richting Centrum Oosten zuiden Westen noorden
Seizoen Winter Herfst Vroege lente Zomer
Tijdstip Middernacht Ochtendgloren Halverwege de ochtend Middag Schemering
Symbool Wiel Vajra Leeuwendans Juweel olifant versieringen Lotus Pauw Lied Zwaard Garuda Eten
mineraal Kristalgoud Amber
Bodhisattva Jizo Samantabhadra Avalokiteshvara
Lettergreep OM HONGER DUS AH HA
Geur Bloemen Wierook Kaars Parfum
Innerlijk element Teint Vloeistoffen Vlees Warmte Adem
Poort van zoete nectar

De basis van de ceremonie van de Poort van Zoete Nectar is gebaseerd op Ananda’s diepe band met zijn moeder en zijn grote lijden in verband met haar beproevingen in haar hiernamaals. Volgens de overlevering ging Ananda toen naar de Boeddha om te zien of hij iets kon doen om zijn moeder te helpen. De Poort van Zoete Nectar was het geschenk van de Boeddha aan Ananda.

De ceremonie is een diep pleidooi om alle aspecten van onszelf en van de samenleving die niet zijn gediend, waar niet voor is gezorgd, hier en nu te manifesteren. Het gaat naar de wortel van het boeddhisme zelf, namelijk het redden van alle levende wezens, in het besef dat we allemaal de Boeddha zijn en dat we allemaal lijden. Het is door deze erkenning en door de ‘praktijk van de 3 leerstellingen’ dat alle hongerige geesten worden bevrijd.

(Rennen en 3 bogen)

(Officiant biedt wierook aan)

Ø Ø Ø ∆

Poort van zoete nectar
Ø (Gezongen 2x- Een keer door officiant en een keer in harmonie met alle)
Roepen naar hongerige harten
Overal door eindeloze tijd
Jij die dwaalt, jij die dorst
Ik bied je deze bodhi-geest aan.
Roepen naar hongerige geesten
Overal door eindeloze tijd
Roepen naar hongerige harten
Alle verloren en achtergelaten
Verzamel rond en deel deze maaltijd
Je vreugde en je verdriet
Ik maak ze van mij.
(Officiant biedt wierook aan)
Uitnodiging voor al onze Aspects om aanwezig te zijn (Iedereen in gassho)
O
Buddham Saranam Gaccami
O
Dhammam Saranam Gaccami
O
Sangham Saranam Gaccami
O
Eén zijn met de Boeddha’s in de tien richtingen
O
Eén zijn met de Dharma in de tien richtingen
O
Eén zijn met de sangha in de tien richtingen
O
Eén zijn met alle vormloze vormen in ruimte en tijd
O
Eén zijn met de grote Manjusri Bodhisattva
O
Eén zijn met de grote medelevende Avalokitesvara Bodhisattva
O
Eén zijn met onze oorspronkelijke leraar Shakyamuni Boeddha
O
Eén zijn met onze afstamming van Mahakasyapa Sonja
O
Eén zijn met de Mahayana Saddharma Pundarika Sutra
O
Eén zijn met Maha Prajna Paramita
O

Smeekbede voor het verhogen van de Bodhi-geest
Beloof de hongerige geesten te voeden
° (officier buigt naar altaar) Let op! ° (halverwege tot buigkussen) Let op!
° Door de Bodhi-geest te verhogen, wordt de hoogste maaltijd aangeboden aan alle hongerige geesten in ruimte en tijd,
vullen van het kleinste deeltje tot de grootste ruimte. Alle hongerige geesten in de tien richtingen, verzamel hier alstublieft. Ik deel je verdriet en bied je dit voedsel aan, in de hoop dat het je dorst en honger zal stillen.

Gebed om voedsel te delen
Ø Ik bid dat iedereen die dit offer ontvangt zijn verdiensten zal teruggeven aan alle Boeddha’s \\ en aan alle creaties in ruimte en tijd: op deze manier zullen ze grondig tevreden zijn.

Gebed voor het verhogen van de Bodhi-geest
° Verder bid ik dat bij het ontvangen van deze maaltijd al je lijden zal worden geëlimineerd en dat je zult worden bevrijd, zodat je vreugdevol herboren zult zijn en vrij zult spelen in de velden van het Zuivere Land. Door de Bodhi-geest te verhogen en de Verlichte Weg te beoefenen, word je de toekomstige Boeddha’s zonder verdere achteruitgang. Degenen die het eerst de weg weten, beloof alsjeblieft alle anderen te bevrijden in alle ruimte en tijd.

Gebed voor het vervullen van deze geloften.
Ø Ik smeek u verder om mij dag en nacht te steunen en mij moed te geven om mijn geloften na te komen.

Gebed voor het overdragen van de verdienste van deze praktijk.
° Bij het aanbieden van deze maaltijd bid ik dat je zijn verdiensten gelijkelijk schenkt aan alle creaties in de Dharma-werelden. Breng alstublieft de verdiensten van dit offer over naar de Dharma-wereld van Ware Werkelijkheid, naar onovertroffen verlichting en naar alle Boeddha-wijsheden.

Herhaald gebed om de Verlichte Weg te bereiken.
Ø Met al onze liefde, met al onze geest en met al onze energie, niet langer ellende en lijden uitnodigend, zweren we de Weg te volbrengen. \\ Mogen alle creaties in de Dharmawereld snel de Boeddhaweg bereiken.

Dharani voor de uitnodiging van de manifestatie van alle goden en demonen
Ø NOBO BO HO RI GYA RI TA RI ° TA
TA GYA TA YA
Ø Eén zijn met de Ongeconditioneerde ° Tathagata.

Dharani van Hell Crushing and Hungry Spirit Throat Opening
Ø OM BO HO TEI RI GYA TA RI ° TA
TA GYA TA YA
Ø Eén zijn met het grenzeloze ° Tathagata.

Dharani van expansiegebed over eten en drinken
Ø GEEN MAKU SA RA BA TA TA GYA TA BARO KI TEI OM°
SAN BA RA SAN BA RA UN
Ø Eén zijn met alle Tathagatas en Avalokitesvara Bodhisattva, °
voed en ondersteun ons alstublieft.

Dharani op de Dharma Smaak van de zoete nectar
Ø GEEN MAKU SO RO BA YA TA TA GYA TA YA TA
NYA TA OM
ZO RO ZO RO HA RA ZO RO ° HA RA ZO RO SO WA KA
Ø Eén zijn met het Onvoorstelbare Lichaam Tathagata, laat de nectar van Dharma ° ontspringen.

Dharani van het voeden van alle hongerige geesten (Gassho)
(Herhaal 14 keer 🙂
Ø(1e x) GEEN MAKU SAN MAN DA°
(14thx) BO TA NAN BAN

(Herhaal 7 keer 🙂
Ø(1e x)Een zijn met alle Boeddha’s, °
(7e x) Ik draai aan het waterrad van mededogen.

Dharanis voor het uitnodigen van de boeddha’s van de vijf families
(Sanskriet wordt één keer gelezen, Engels twee keer. Iedereen in Gassho)

Uitnodiging voor de Manifestatie van de Boeddha’s in de Padma Familie
Ø NA MU TA HO NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI
HA RA BO TA A RA TAN NO YA TA TA GYA TA YA JO KEN TON GO FU KU CHI EN MAN°
Een zijn met alle boeddha’s in de verenigende sferen, het integreren van alle families, rijkdom en wijsheid zijn in overvloed.

Uitnodiging voor de Manifestatie van de Boeddha’s in de Ratna Familie
ØNA MU MYO SHIKI SHIN NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI
SO RO BA YA TA TA GYA TA YA HA SHU RO GYO EN MAN SO KO °
Eén zijn met alle Boeddha’s op het gebied van levensonderhoud,
door vrijgevigheid uit te breiden, verschijnt de perfectie van zowel lichaam als geest.

Uitnodiging voor de Manifestatie van de Boeddha’s in de Boeddha Familie
ØNA MU KAN RO O NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI
A MI RI TEI A RAN JA YA TA TA GYA TA YA KAN PO SHIN JIN RYO JU KE RA KU °
Eén zijn met alle Boeddha’s in de vormloze sferen,
lichamen lopen over van grenzeloze Dharma en ons leven is vervuld.

Uitnodiging voor de Manifestatie van de Boeddha’s in de Vajra Familie
ØNA MU KO HAKU SHIN NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI
BI HO RA GYA TA RA YA TA TA GYA TA YA IN KO KO DAI OP JIKI JU BO °
Als één met alle Boeddha’s in de Studie Sferen, worden de kelen geopend en wordt het eten en drinken volledig bevredigd.

Uitnodiging voor de Manifestatie van de Boeddha’s in de Karma Familie
ØNA MU RI FU I NYO RAI NO BO BA GYA BA TEI
A BA EN GYA RA YA TA TA GYA TA YA KU SHITSU JO RI GA KI SHU °
Eén zijn met alle Boeddha’s in de dienstbare sferen, • wordt alle lijden van de hongerige geesten • geheeld.

Dharani voor het verhogen van de Bodhi-geest
(Iedereen in Gassho)
(Eenmalige) Officiant: OM BO JI SHI TA BO DA HA DA YA MI °
Allen: OM BO JI SHI TA BO DA HA DA YA MI
(Tweemaal) Officiant: Nu heb ik de Bodhi-geest opgewekt. °
Allen: Nu heb ik de Bodhi Mind verhoogd

Dharani van het geven van de Bodhisattva Samaya-voorschriften (iedereen in Gassho)
(Eenmalige) Officiant: OM SAN MA YA SA TO BAN °
Allemaal: OM SAN MA YA SA NAAR BAN
(Tweemaal) Officiant: Ik ben de Boeddha’s en zij zijn mij. °
Allen: ik ben de Boeddha’s en zij zijn mij.

Gatha voor overdracht van verdienste
Ø Door deze praktijk wil ik oprecht al mijn liefde uitstrekken naar mijn eigen wezen, vrienden, vijanden, familie en gemeenschap, en naar alle creaties voor zoveel gedaan namens mij. •
Mogen degenen die op dit gebied oefenen, blijven bekrachtigen, verrijken, genieten. •
Mogen degenen die zijn gegaan worden verlost van het lijden en de vrede koesteren. •
Mogen alle creaties in de drie werelden liefdevolle weldaden ontvangen. •
Mogen degenen die lijden op de drie paden tot verzoening komen en worden gereinigd van al hun kwalen. •
Mogen ze bevrijd worden van samsara • en samen opstaan in het Zuivere Land.°

Toewijding
(zanger) De boeddhanatuur doordringt het hele universum, dat hier en nu bestaat.
Bij het reciteren van de Poort van Zoete Nectar wijden we zijn verdiensten aan:
• De allesdoordringende en eeuwige Drie Schatten,
Alle Boeddha’s en Bodhisattva’s in het rijk van prajna-wijsheid, Alle beschermers van de Dharma
En alle wezens in de Dharma-werelden. •
Laten we voor altijd de oorzaken van lijden herinneren.
Laten we voor altijd geloven in het einde van het lijden.
Mogen we altijd de moed hebben om te getuigen,
Om onszelf te zien als de Ander en de Ander als onszelf.
Moge doordringend licht de duisternis van onwetendheid verdrijven.
Laat al het karma worden opgelost en laat de bloem van de geest bloeien in de eeuwige lente.
Mogen we allemaal opstijgen naar verlichting, grote vrede en liefde
En laten we beloven alle hongerige geesten samen te voeden.

Slotvers
(Iedereen in Gassho)
Ø (1e, 3e en 4e)
Dit is ons leven,
De lengte van onze dagen.
Dag en nacht
We mediteren erop.

Zen Peacemakers International Journal