Native American-Zen Vredestichters
Getuigenisretraite

Native American-Zen Peacemakers Bearing Witness Retreat 2023

Wolakota Makasintomni Awachekiyapi
Bidden voor heilige harmonie
en wereldwijde vrede

Medicine Wheel in de Bighorn Mts. van Wyoming en op de plaats van de Rosebud Battlefield in Montana
Zondag 9 juli tot en met zaterdag 15 juli 2023.

Zen Peacemakers organiseert sinds 1996 getuigenisretraites volgens de principes van niet weten, getuigen en actie ondernemen in Auschwitz, Rwanda en de Black Hills. Dit programma is een voortzetting van deze rijke erfenis en onderdeel van onze toewijding om te groeien in verband met de inheemse gemeenschappen van Turtle Island.

Bekijk onze Journal voor verslagen en reflecties van onze eerdere retraites.

We nemen deel aan een Zen Peacemaker Bearing Witness Retreat
Wanneer we deelnemen aan een vredesproces

Informatie over retraite

KLIK ONDERWERPEN OM TE BEKIJKEN

De kosten voor de duik zijn $ 750,00. Extra donaties worden aangemoedigd om de kosten en ondersteuning te dekken. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle reiskosten, accommodatie en maaltijden. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de reiskosten van en naar de retraite locaties, en voor alle verblijfs- en maaltijdkosten. Deelnemers zijn ook verantwoordelijk voor het maken van hun eigen hotelreserveringen.

Wanneer we deelnemen aan
Een Zen Peacemaker Bearing Witness Retreat,

We nemen deel aan een vredesproces

Getuige zijn is een sterke blik werpen op de waarheid dat het leven van de ander eigenlijk ons eigen leven is, dat wij inderdaad één lichaam zijn.

Onze Bearing Witness-retraites vinden plaats op plaatsen waar diepe menselijke trauma’s zijn opgetreden en waar genezing eindeloos nodig is. Met onze retraites willen we bijdragen aan deze genezing.

Om dit te doen vertrouwen we op de drie principes van de Zen Peacemakers. Alle aspecten van de retraite zijn gebaseerd op deze drie principes:

NIET WETEN

het loslaten van vaste ideeën over onszelf, anderen en het universum.

GETUIGENIS AFLEGGEN

voor zowel de vreugde als het lijden van de wereld.

ACTIE ONDERNEMEN

die voortkomt uit Niet-weten en getuigen.

Dit zullen onze ankers zijn waarnaar we elke dag van de retraite zullen terugkeren. Ze zijn een krachtige manier om iemands leven te leven en te reageren op de behoeften van de wereld.

Hoewel een Bearing Witness Retreat niet precies een Zen Sesshin kan zijn, creëren we wel een container van intentie en bewustzijn die we allemaal moeten onderhouden. Samen bewegen, maaltijden delen, het schema volgen en alle activiteiten bijwonen horen daarbij. Iedereen wordt gevraagd om tijdens de retraite aanwezigheid en aandacht te houden, voor zover elke setting dit toelaat.

Vaak ervaren we sterke emoties en reacties op deze plaatsen van diepgaand menselijk trauma. Onze retraite is ontworpen om ons te ondersteunen, met beoefening van de Raad, meditatieperioden, gebedssessies, en de aanwezigheid van oudere Geestverzorgers die tot je beschikking staan als je ze nodig hebt. We moeten allemaal waakzaam blijven over hoe onze collega’s het doen. Deze reacties kunnen transformerend zijn en we willen de ruimte beschermen om ze volledig te ervaren.

Bereid u voor om met deze geest in hart en hoofd aan te komen.

Zie de webpagina over de drie beginselen voor meer informatie.

(https://zenpeacemakers.org/the-three-tenets/)

en neem contact op met een retraiteleider als je vragen hebt.


ETHISCHE RICHTSNOEREN

Getuigenisretraites brengen ons vaak naar plaatsen van diep lijden en zelfs trauma. Deelnemers worden aangemoedigd om niet alleen te getuigen van bepaalde externe en historische gebeurtenissen, maar ook van persoonlijke kwesties van kwetsbaarheid en duisternis. Terwijl het hele personeel, inclusief geestenhouders, raadsfacilitators, religieuze leiders en coördinatoren, probeert een retraiteomgeving te creëren die deze doelen dient, is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal, zowel het personeel als de deelnemers, om deze omgeving te behouden in het belang van alle deelnemers. Om deze reden stem ik ermee in om deze Ethische Gedragscode, die gebaseerd is op de principes van vertrouwen, integriteit, rechtvaardigheid, respect en verantwoordelijkheid, te handhaven om deze retraite van getuigen te koesteren.

Ik begrijp dat deze retraite een kans biedt om de drie grondbeginselen van de Zen-vredestichters in praktijk te brengen: (1) niet weten, (2) getuigen en (3) actie ondernemen vanuit niet weten en getuigen.

>> Verantwoordelijkheid. Het handhaven van het welzijn van de retraite is de wederzijdse verantwoordelijkheid van alle deelnemers. Ik stem ermee in om bewust een ruimte te cultiveren waar alle stemmen en meningen worden gehoord, de diversiteit van individuele ervaringen wordt bevestigd en aangemoedigd, en waar alle deelnemers zich veilig voelen bij het delen van persoonlijke tekortkomingen en zorgen. Heldere communicatie ondersteunt het nemen van verantwoordelijkheid voor zowel jezelf als de retraite, en is daarmee een daad van dienstbaarheid aan alle deelnemers.

>> Transparantie. Transparantie is cruciaal om evenwicht en harmonie te bewaren. Ik zal mij uitspreken over zaken die, als ze niet worden aangepakt, twijfel, achterdocht of wrok kunnen oproepen.
Zelfbewustzijn. Wetende dat deze retraite zwaar kan zijn voor zowel lichaam als geest, zal ik de verantwoordelijkheid nemen voor het bewaken en verzorgen van mezelf.

>> Juiste toespraak. Wederzijds respect komt tot uiting wanneer we elkaar met waardigheid behandelen en met iedereen eerlijk en medelevend omgaan. Harmonie wordt bevorderd wanneer ik op de juiste manier spreek: mij onthouden van leugens, zelfingenomen gepraat, laster of schuld toekennen. Het omvat ook het proactief en vakkundig uitspreken op een manier die alle betrokkenen respecteert. De kracht van woede erkennend, zal ik zelfbewustzijn oefenen en proberen mezelf open en genereus te uiten, zonder verwijt of afwijzing.

>> Vertrouwelijkheid. Ik begrijp dat de retraite processen en procedures omvat waarbij gevoelige persoonlijke informatie kan worden gedeeld, en dat deze informatie zoveel mogelijk vertrouwelijk moet worden gehouden. Deze waarschuwing geldt in het bijzonder voor medewerkers. In die gevallen waarin, voor het welzijn van bepaalde personen, personeelsleden met elkaar moeten overleggen, zal dit overleg in vertrouwen plaatsvinden.
Grenzen. Ik ben verantwoordelijk voor het verhelderen, onderhouden en communiceren van passende en duidelijke grenzen met andere deelnemers.

>> Seksueel gedrag. Ik erken dat seksualiteit een zeer kwetsbaar onderdeel is van de menselijke ervaring, en nog meer in retraites die ons lichaam, onze geest en ons hart uitdagen. Om deze reden zal ik tijdens de retraite geen nieuwe seksuele relatie aangaan met andere retraitedeelnemers.

>> Gebruik van bedwelmende middelen. Ik begrijp dat helderheid van geest een fundamenteel onderdeel is van de beoefening van de drie principes. Het gebruik van niet-medisch voorgeschreven bedwelmende middelen tijdens retraites is alleen toegestaan op voorschrift van het retraitepersoneel.

>> Praktijken buiten het bereik van de retraite. Alle activiteiten moeten het doel van deze retraite ondersteunen, zoals aangegeven in de geadverteerde beschrijving. Geen enkel personeelslid of leider kan leringen of praktijken geven die buiten zijn bevoegdheid vallen. Eventuele twijfels of vragen hierover moeten ter oplossing worden voorgelegd aan de geestenhouders.

Covid-informatie

We ondersteunen de zorg van onze bezoekers voor beveiliging en veiligheid en we eisen van iedereen die zich registreert een foto van hun Covid-vaccinatiekaart. We zullen natuurlijk ook de Covid-regels volgen die van kracht zijn op het moment van de retraite ter plaatse. Elk land kan verschillende voorschriften en soorten certificaten hebben die nodig zijn voor binnenkomst / vertrek / wederinvoer op verschillende tijdstippen. Sommige landen hebben bijvoorbeeld een bewijs van negatief testen geëist (met een antigeentest of een nucleïnezuuramplificatietest (NAAT)) 3 dagen voorafgaand aan terugkeer. Dit kan veranderen; deelnemers wordt echter gevraagd op de hoogte te zijn van de updates van de regelgeving voor hun bestemming. Houd er rekening mee dat de testkosten niet zijn inbegrepen in de retraitekosten. Hoewel de kosten persoonlijk worden gedekt, zullen we helpen om deze service toegankelijk te maken.
Blijf op de hoogte van de reisbeperkingen als gevolg van Covid-19 en regel uw reis verstandig door ofwel een volledig restitueerbaar ticket, een reisverzekering of beide te kopen.

Mitakuye Oyasin – al mijn relaties – – is een essentieel begrip van Lakota, en Zen Peacemakers is vereerd om onze relatie met de Lakota en andere inheemse stammen in de Black Hills te blijven verdiepen. Hoewel de formele programma’s onlangs zijn begonnen, zijn ze het resultaat van een 18-jarige relatie tussen Lakota-individuen en Zen Peacemaker-leden.

Sinds 2015 voert Zen Peacemakers jaarlijks programma’s uit in samenwerking met de Indiaanse gemeenschap in South Dakota. Deze programma’s zijn elk jaar anders, afhankelijk van de behoeften van onze gastheren en onze deelnemers: ze hebben zich gemanifesteerd als de grote Black Hills Bearing Witness-retraite met 180 deelnemers in 2015, de intieme, door leden geleide Plunge in 2016 op Cheyenne River Sioux Tribe Reservation (CRST), en de dubbele programma’s in 2017 van een Week of Service op CRST en de Bearing Witness Plunge in Montana, Wyoming en South Dakota.

Elk opeenvolgend jaar bouwt voort op de relaties die we ontwikkelen met onze gastheren. En onze programmadeelnemers hebben hun relaties individueel voortgezet door middel van communicatie en acties, zoals een landelijke kledingactie, samenwerkingen op het gebied van sociale gerechtigheid, hun aanwezigheid op Standing Rock Camp in de winter van 2016, een door leden geleide Bearing Witness-retraite in Minnesota, gebouw een het hele jaar door broeikas in Pine Ridge, en in vele andere vormen. Sommige van deze verhalen worden verteld in ons online Journal .

De bedevaart van dit jaar zal zich concentreren op heilige en historische plaatsen in de Black Hills van South Dakota.

Onze Lakota-vrienden, met hun diepe reserves van nederigheid, geloof en volharding, zullen de weg wijzen. We zullen hen ontmoeten met een diep luisterend oor, respect en de intentie om nieuwe zaden van zorg, vertrouwen en welzijn te planten voor al onze relaties.

Verdere details zullen beschikbaar worden gesteld bij inschrijving en per e-mail op info@zenpeacemakers.org.

Dit programma zal worden uitgevoerd door het leiderschapsteam en in de geest van de drie principes van Zen Peacemakers. Hoewel er een vaste structuur en raamwerk is dat wordt gefaciliteerd door de leiders, moet u er rekening mee houden dat de agenda op elk moment kan veranderen, omdat we getuigen van wat er van moment tot moment en van dag tot dag gebeurt. Flexibiliteit is essentieel.

De bedoelingen en de geest van dit programma zullen zorgvuldig en subtiel worden gehandhaafd door de programmabegeleiders. Houd rekening met hun instructies.

Zen Peacemakers Journal